የአገር መጥፋትና የአማራ ዘር እልቂት በተረኛው የኦሮሙማ ሰደድ እሳት – ወይራው እርገጤ

3

በአሁኑ ወቅት በኦሮሙማ ዘረኛ አመራር ተተብትባ ልትጠፋ በጣር ላይ ያለችው አገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሰቃቂ ሁኔታና በተለይም በአማራው ላይ እየተፈጸመ ያለው ዘግናኝ ጭፍጨፋና የዘር ማጽዳት ዘመቻ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡ ለጊዜው የኦሮሙማ ሰደድ እሳት እየፈጀ ያለው የአማራውን ህብረተሰብ ብቻ ነው፡፡ሌላውም ቢሆን ቆይቶ አይቀርለትም፡፤ ኦሮሙማን አምርሮ በጋራ ካልታገለ በስተቀር ሁሉም በየተራ በኦሮሙማ ይበላል፡፡በኦሮሙማ ይወረራል፡፤ ይፈናቀላል፡፤ በኦሮሙማ እንዲያምንና በኦሮሙማ እንዲጠመቅ ይገዳድል ፡፡አለበለዚያም ያልቃል፡፡ለዚህም እውነታነት አሁን ላይ  በኦሮሚያ ክልል ዙሪያ የሚደረጉ ብዙ ጅምር ማሳያወች እየታዩ ነው፡፡ ተረኞቹ መንጋወች እኛ ኦሮሙማን ስናወግዝ የኦሮሞን ህዝብ፡ ባህልና እምነትን ብሎም ኦሮሞነትን እንደተቃወምን አድርገው አጣምመው ያቀርቡታል፡፡ ይህ ተራ ስህተት ሳይሆን ሆን ብሎ የተቀመረና ውስጡ በተንኮል የተሞላ መርዝ ነው፡፤ የኦሮሞ ህዝብ ደግና የኢትዮጵያ መሰረት ከሆኑ ወንድም ህዝቦች አንዱ ነው፡፡ኦሮሙማ ግን በተግባር እንደሚታየው አውሬነት ነው፡፤ሁሉን ለኔ ብቻ ባይነት ነው፡፤በአጭሩ የሰው መንጋነት ነው፡፤

አማራ ሆይ፦ማለቅህ ካልቀረ ተናንቀህ እለቅ፡፡እየተጨፈጨፍክ ከዛሬ ነገ ይሻላል በሚል ተስፋ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ ብለህ፡ አንድነት ይሻላል ብለህ ቻልከው፡፡ ከነዚህ ተስፋወች ሁሉ አንድም ጠብ ሳይልልህ ተገፍተህም ውርጅብኙን ችለህም በይሆናል እስካሁን ዘለቅህ፡፡ የመጣ፡ የተሻለና የተለወጠ ነገር ግን የለም፡፡ እልቂት ብቻ፡፡ ስለዚህ ከእንግዲህ በኋላም የተሻለ ነገር አይመጣም፡፤ ምክንያቱም ሁሉም መጥፎ ነገሮች በሙሉ ተፈጽመውብሀልና፡፡ተክደሀል፡፡ተወርረሀል፡፤ሞተህ አላልቅላቸው አልክ እንጅ አሁንም እየገደሉህ ነው፡፡ቀደምቶቹ ጠንካራ መሪወቻችንም ያስጠነቀቁን ይህ እንደሚሆን ታይቷቸው ገዳዮቻችንን ለመመከት በህብረት ጠንካራ ዝግጅት ማድረግን ነበር፡፡ አውሬው አብይ የአማራን ህዝብ በመናቅ (እውነታው ግን የአማራን መጠንከር ስለሚፈራ ነው) “ህገ መንግስቱ ለአንድ ክልል ተብሎ አይቀየርም ” ሲል ጀግናው ዶ/ር አምባቸው መኮንን “ይህ ይህ አንቀጽ ብሎ የአማራ ህዝብ ያልፈለገው በሙሉ ይቀየራል” ብሎ ነበር ለአብይ የመለሰለት፡፡ የዘመናችን አጼ ቴወድሮስ የምንለው ጀኔራል አሳምነው ጽጌም በአብይ አህመድ ሴራ ከመገደሉ በፊት ስለአማራ መጻኢ እድልና አማራው ተደራጅቶ በአንዲነት ጠላቶቹን ስለመመከት አስፈላጊነት ምን ብሎ እንዳስጠነቀቀን ዘለአለም አንረሳውም፡፤ ቆፍጣናው ምግባሩ ከበደም በተለይ ስለአዲስ አበባ የኦሮሙማ ስልቀጣና ባለቤትነትን በሚመለከት ይፋ ያደረገው የአማራውን ቆራጥ አቋም ምን ያህል የኦሮሙማን ወሽመጥ እንደበጠሰው ታሪክ ሁሌም ያስታውሰዋል፡፡ ለአማራው መስዋእት የሆኑት እነዚህና ሌሎች አያሌ ጀግኖቻችን የተሰዉበትን የአማራውን በሁለተኛ ዜጋነት እየተጨፈጨፍኩ አልገዛም የሚል የጸና አቋም እኛም በተራችን አስከብረን ካላስቀጠልነው ታሪክ ለዘለአለም ሲወቅሰን ይኖራል፡፡

በአሁኑ ሰአት በሁሉም ማእዘኖች በአማራው ጉረሮ ላይ ካራ ተሰክቶ አማራው እየታረደ ባለበት ወቅት የኦሮሙማው መሪ አብይ አህመድ የደህንነት የጸጥታ የምናምን ኮሚቴ እያለ የሚያወጣው መግለጫና ማስፈራሪያ “የጋራ አገር አለችንና ዝም ብለህ ስገድልህና ስፈጅህ ተመልከት” “የልማት ውጥኖች አሉንና እነርሱን አታሰናክል” የስልጣን ወንበሬን አታነቃንቅ …ወዘተ…ወዘተ የሚለውን ፌዝ አማራው አይሰማም፡፡አብይ መጀመሪያዉኑ መች ለኢትዮጵያ በእኩልነት ቆመና?? አማራው ከእንግዲህ ታግሎ በመውደቅ መስዋእትነት መክፈልንና መጨረሻም ማሸነፍን ብቻ እንጅ ይህንን መሰሉን ከንቱ ድስኩር የሚሰማበት ጆሮና የሚቀበልበት ስብእና የለውም፡፡ከዚህ በኋላ ያለው የአማራው ይፋዊም ሆነ የህቡእ የትግል አደረጃጀት ታጋዮች ሲወድቁ ትግሉን የሚያስቀጥሉ ሌሎች የወገን ሀይሎች ተተክተው በላቀ ግለት ትግሉን የሚያስቀጥል ቅርጽን ይዘትን ዝግጁነትና ብቃትን ያካተተና ያረጋገጠ መሆን ይኖርበታል፡፡ ይህ አይነቱም አደረጃጀትና አሰላለፍ ትግሉን በወጥነት ለድል እንድበቃ ለማስቻል ከሁሉ በፊት አንገብጋቢ የሆነው የትጥቅ ጉዳይ ሊሟላለት ይገባል፡፡ የወኔው ጉዳይ ከአማራው አፈጣጠር ጋር የተቆራኘ ስለሆነ ብዙ ችግር አይኖረውም፡፡ ሁሉንም የተሳካ ለማድረግ በየትኛውም ቦታ የሚገኝ አማራ ሁሉ ለትግሉ ውጤታማነት ሳያቋርጥ በሁሉም አይነት አሰላለፍፎች ተደራጅቶ መረባረብ አለበት፡፡ ይህ ከሆነ ትግሉ ራሱን እየፈተሸ ፡እራሱን እየጠበቀና እራሱን እያደሰ እስከ ነጻነት መዝለቅ ይችላል፡፡ “እራሱን የማይጠብቅ አብዮት እርባና የለውም” እንዳለው የቻይናው መሪ ማኦ ሴቱንግ አባባል የአማራውም ትግል ራሱን ነቅቶ መጠበቅ አለበት፡፡ጥበቃውም ከኦሮሙማና ከወያኔ የአማራ ጠላቶች ብቻ ሳይሆን ለተረኛው ኦሮሙማ ካደሩ የአማራ ባንዳወችና ሆዳሞች ጭምር መሆን አለበት፡፡ መቼም ቢሆን የእኛው ሆድ አደሮቹ የአማራን የወቅቱ ገዳይ አብይ አህመድን ”አሁንስ በዛ ፡ ህዝባችንን ገድለህ ጨረስክ ብለው ትእዛዙን እምቢ” የሚሉበትና ከአማራው ህዝቡ ትግል ጋር ሊቀላቀሉ የሚችሉበት ሞራል እንደሌላቸው ይታወቃል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ወያኔም ሆነ ኦሮሙማ በአማራ ህዝብ ላይ የቀቧቸውን ጥላሸቶችና የቀበሯቸውን ጥላቻ ወለድ የፍጅት ቦንቦች ሁሉ ለጊዜው ወደጎን እናድርግና የህዝብ ብዛትን በሚመለከት ብቻ አንድ የተቀበረ እውነታን እንመልከት፡፡ ወያኔ በአማራ ጠል ፖለቲካው ኦሮሙማ ደግሞ ያንኑ በማስቀጠል ልክፍቱ ከአገሪቱ ህዝብ ብዛት የመሪነቱን ቦታ የያዘው ኦሮሞ ነው በሚል በአማራው ላይ ደባ ሰርተው አማራን ከበጀት ድልድልና ድጎማ ባለፈ በሞራል ስብራትም ሲጎዱት ኖሩ፡፡ ፡ እውነቱ ግን በኢትዮጵያ የሚበዛው የህዝብ ቁጥር የአማራ እንጅ የኦሮሞ አይደለም፡፡ ይህም ሀቅ ነጻነታችንን በትግላችን ስናረጋገጥና እውነተኛ ዲሞክራሲም በተግባር ላይ ስውል አገርም ክመጥፋት ከተረፈች ቆጠራው በይፋ ተካሂዶ የሚረጋገጥ ይሆናል፡፡

ይህ እስከሚሆን ድረስ ግን አማራ ሆይ ፦ለመራራው ትግል ተነስ፡ ተደራጅ፡ ተዘጋጅ፡፡ ጠላቶችህን አጥፍተህ ነጻነትህንም አውጅ፡፡ እድልህንም በራስህ መዳፍ ስር ጨብጠህ ያዝ፡፡ታሪክህንም በራስህ እጅ ጻፍ፡፡ ለላባደሮች የፍጻሜው ጦርነት ነው ብለው በማመጻቸው ብዙ ድሎችን ተጎናጽፈዋል፡፡ ላባደሮቹ ያኔ ባያምጹ ኖሮ የባርነት ሰንሰለቱ ከእጃቸው ላይ አይወጣላቸውም ነበር፡፡ አማራውም  ከኦሮሙማ የዘረኝነት ሰንሰለት፡ የማያባራ ግዲያና ጭፍጨፋ ራሱን ነጻ ለማድረግ ነገ ሳይሆን ዛሬዉኑ በቃ ብሎ፡ እምቢ ብሎ መነሳትና ታግሎም ማሸነፍ አለበት፡፡

አማራ ሆይ፦ ከእልቂት ለመዳን የምትችለው በራስህ መራራ ትግል ብቻ ነውና “”ፋኖ ተሰማራ  ፋኖ ተሰማራ”” የሚለውን መሪና ገናና የአማራ የትግል መዝሙርን  እየዘመርክ ነጻነትህን እውን አድርግ፡፡ኦሮሙማን ታግለህ መሞትህን ካስቆምክ በኋላ ከሌሎች ኢትዮጵያዊያን መሰል ወንድም ህዝቦች ጋር ሆነህ በአንድነት፡ በዲሞክራሲና በእኩልነት ለምትመራ ኢትዮጵያ እውን መሆን ትግልህን አጠናክረህ መቀጠል አለብህ፡፡ ለዚሁሁሉ እውን መሆንአንተ አሁኑኑ ተነሳ፡፤ በጀግኖችህም ዙሪያ ተደራጅትህ ለፍልሚያው ተዘጋጅ፡፤ በትግልህም ህይወትህን፡ ነጻነትህንና አገርህን አትርፍ፡፡

 

 

3 Comments

 1. From the silent majority

  Atrocities in Amhara did not start now, it has been going on for decades. Although I am very much disappointed about the death and chasing out of Amharas from Oromia regions I refrain to accept your concern and analysis. I rather consider it a purposely instigated political game which goes along the plans and aspirations of our enemies. Your motive is to work towards creating havoc so that there will not be an election so that those who wants to come to the center will have a chance through some means. Otherwise, if we genuinely want to save Amharas we should take our cards and chase out those which we consider the enemies of Amhara. Those of you who can not think beyond your pockets must stop such scandal and let us elect the party which consider is good for Ethiopia.
  preferred.

 2. የኦሮሙማ አስፈፃሚ መንጋዎች ፈፅሞ የኦሮሞ ህዝብን እንደማይወክሉ ሊታወቅ ይገባል። እንኳን የኦሮሞ ህዝብን ቤተሰቦቻቸውንና የስጋ ዘመዶቻቸውንም አይወክሉም። እነርሱ የሚወክሉት ቢጤዎቻቸውን የመንጋ አባላትን እና ምናልባት የትዳር አጋሮቻቸውን ብቻ ነው። አብዛኞቻቸው የኦሮሙማ መንጋ አባላት የአማራ ዘር ጭፍጨፋ ፈፃሚዎችም ለትዳር አጋሮቻቸው ታማኝ አይደሉም። የትዳር አጋሮቻቸው የት ከማን ጋር እየከረሙ እንደሚመለሱም የማያውቁ ብዙ ናቸው። የትዳር አጋሮቻቸውን ሳይሰናበቱዋቸው ወጥተው በስልክ ጉዳይ ስለአጋጠመኝ ከከተማ ወጥችያለሁ ብለው ብቻ በማሳወቅ ፤ የትዳር አጋሮቻቸውን ነግረው ወራት ቆይተው የሚመለሱም በብዛት አሉ።ከአንድ በላይ ሚስቶች ያሉዋቸውም በብዛት አሉ። እነዚህ የኦሮሙማ አባላት የአማራ ዘር ጭፍጨፋ ፈፃሚዎች ዘር ከሚጨፈጭፉት መሰሎችቸው ጋር ያላቸው ቁርኝት ከማንም ሌላ ሰው ጋር ካላቸው ቅርበት የበለጠ በጣም ጥብቅ ነው በዕለት ተዕለት ኑሮዋቸው።

  የኦሮሙማ አይን አውጣዎች ለሚያደርጉት እና ለሚፈፅሙት ወንጀል ቅጣት ተብሎ የሚፈረድባቸው እንደተለምዶው በእስር ቤት መወርወር ከሆነ እስራቸውን ጨርሰው ሲወጡ ምንም አይነት የተሻለ የባህሪ ለውጥ እንደማያሳዩ ለማወቅ ተችሏል ። በትንንሽ ወንጀል ታስረው የነበሩት ጀማሪ ተለማማጅ የኦሮሙማ መንጋ ደጋፊዎች ፤ እንድያውም ወድያውኑ ከእስር ሲወጡ በትልልቅ አረመኔያዊ ጭፍጨፋዎች ላይ ጉልህ ሚና እየተጫወቱ እንደሆነ ጥናቶች አረጋግጠዋል። የመንጋ አስተሳሰብ ያላቸውን አንድ ላይ በአንድ እስር ቤት ማሰር፤ ለእነርሱ የባሰ የወንጀል መማሪያ አዳሪ ትምህርት ቤት ማመቻችያ እና እስር ቤቱም የመንጋ አኑዋኑዋርን እንደመለማመጃ እንደሆነ ታውቆ ፤ የሚያዙት እና የሚታሰሩት ወንጀለኞችን በስብጥር ማሰር ግድ ይላል ፤ ከተቻለም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እስራቸውን እንዲጨርሱ ካልተደረገ እነርሱን አንድ ላይ አጉሮ እስር ማሰር ማለት የባሰ የጠነከረ የወንጀል ትውውቅ network እንዲፈጥሩ የሚያስችል እድል ሰጥቶ ማጠንከር ማለት ነው። በእስር ቤት ብቻም ሳይሆን በመከላከያም ሲገቡ ስብጥር ያስፈልጋል ፤ ሆኖም በቅርብ አመታት የኦሮሞ ወጣቶችን ቄሮዎችን መከላከያ ገብተው እንኳን አብረው ቄሮ ለቄሮ ተያይዞ ሰልጥኖ ፤ ለግዳጅ ሲመደቡም ቄሮ ቄሮ ተያይዞ ነው ለግዳጅ አገልግሎት የሚላኩት ፥ ይህ ቄሮን አንድ ላይ ለግዳጅ መስደድ ከፍተኛ ችግር እየፈጠረ ነው በትግራይም ሆነ በሌላው የሀገሪቱ ክፍሎች።
  ስለዚም መፍትሄ ሊሆኑ ብለን የምናስበው በመንጋ በተፈፀሙ ወንጀሎች ተፈርዶባቸው እስር ለሚገቡ
  -የብቻ የእስር ቤት ክፍል የሚመቻችበትን መንገድ ማቀድ
  -ተሰበጣጥረው እርስ በእርስ ሳይገናኙ እስራቸውን የሚፈፅሙበትን መንገድ ማቀድ
  -በተለይ የዘር ጭፍጨፋ የሚያስፈፅሙትን መሪዎቻቸውን ወንጀል ከፈፀሙበት ክልል ራቅ ባሉ ክልሎች እስር ቤቶች ማሰር እና ምንም አይነት መሰሎቻቸውን ወደ የማያገኙበት እስር ቤቶች እያሰባጠሩ ግዞት መላክ
  – በመከላከያም ወይም በፖሊስ ተመልምለው የሚገቡትንም ማሰባጠር
  -የተለያዩ ክልሎች ልዩ ኃይልንም አንድ ላይ የሚሰለጥኑበትን መንገድ ማቀድ

  የዘር ፖለቲካው እስር ቤትንም ፣ መከላከያንም ፣ ፌደራል መስሪያ ቤቶችንም በዘር እንደከፋፈለ ከቀጠለ እና መሰል ዘር ከመሰል ዘር ጋር አንድ ላይ እንደተከለለ ከቀጠለ ፤ አንድ ወረዳ እና አንድ ከተማ ወይም አንድ ክልል ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ ኢትዮጵያን በአጭር ጊዜ ውስጥ አቃጥሎ እንደሚያወድም ታውቆ የመከላከያ ሹማምንት ፣ የፍትህ አስፈፃሚ አካላት ፣ በፌደራል ድርጅቶች ያሉ አካላት እና ፓርላማው ጭምር ዛሬ ነገ ሳይሉ በፍጥነት ስብጥር ለማግኘት መፍትሄዎችን ማስቀመጥ አለባቸው። ይህ በፍጥነት ካልሆነ ግን ፤ የፌደራል ፓርላማው እና የክልሎች አመራሮችም ታስረው የሚሰባጠሩበትን መንገድም ማቀድ ከሁሉም ኢትዮጵያዊ ይጠበቃል።

 3. Amhara supremacists’ declaration of war against Oromummaa (Oromo People) shows the complete disregard of basic human rights the ethnic Amhara people are showing towards the other ethnicities of Ethiopia.

ሀሃሳብ እና አስተያትዎን ይስጡ

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.