News

English Evening News …November 01 /2021|

ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ የተሰጠ መግለጫ|

የወራሪውን አሸባሪ ሀይል በተቀናጀ ህዝባዊ ሀይል መመከት ይገባል

አርሂቡ፡-አብዲ ነጋሽ /ቅርስ አሰባሳቢ/

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለከፍተኛ የመንግሥት አመራሮች የሰጡት ማብራሪያ|

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ከሰጡት ማብራያ የተወሰደ|etv

ዜና በምልክት ቋንቋ … ጥቅምት 23/2014ዓ.ም|etv

አሸባሪው የህወሓት ቡድን በውጫሌ በተኮሰው ከባድ መሳሪያ በንጹሀን ላይ ያደረሰው ጉዳት

አካባቢህን ጠብቅ ወደ ግንባር ዝመት መከላከያን ደግፍ

English News …November 02 /2021|etv

ምሽት 2 ሰዓት አማርኛ ዜና … ጥቅምት 12/2014ዓ.ም

አሸባሪው የህወሓት ቡድንን ሴራ ማክሸፍ እንደሚገባ ተገለፀ